БАГАТОРІВНЕВА ОСВІТА ТА ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ КЛІМАТИЧНИХ ПОСЛУГ, АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ТА ЇХ ПОМ’ЯКШЕННЯ В ЛОКАЛЬНОМУ, НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ МАСШТАБАХ (CLIMED, ЕRASMUS+)

сайт 2                   thumbnail

Опис проекту
“Multilevel Local, Nation- and Regionwide Education and Training in Climate Services, Climate Change Adaptation and Mitigation / Багаторівнева освіта та професійне навчання з питань кліматичних послуг, адаптації до змін клімату та їх пом’якшення в локальному, національному та регіональному масштабах – ClimEd”,

619285-EPP-1-2020-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP (15.11.2020 – 14.11.2023)

Мета та завдання проєкту:

Загальна мета проєкту – розробка компетентнісно-орієнтованих навчальних планів для безперервної комплексної підготовки фахівців в галузі кліматичного обслуговування (КО) в Україні, а також ініціювання та розвиток додаткової освіти в галузі змін клімату (ЗК) для осіб, які приймають рішення, фахівців залежних від клімату галузей економіки (ЗКГЕ) та широких мас населення.

Конкретні завдання проєкту:

 1. Розробка компетентнісно-орієнтованих концепцій професійної освіти в галузі кліматичного обслуговування та додаткової освіти для фахівців залежних від клімату галузей економіки.
 2. Розробка навчальних і навчально-методичних матеріалів, підготовка дистанційних і змішаних курсів з метою формування методичного забезпечення для безперервної і комплексної професійної підготовки фахівців в галузі кліматичного обслуговування.
 3. Розробка змішаних курсів в галузі змін клімату та адаптації до них для осіб, які приймають рішення, а також масових відкритих онлайн курсів (MOOC-курсів) у цій самій галузі для фахівців залежних від клімату галузей економіки.
 4. Розробка масових відкритих онлайн курсів у галузі змін клімату та адаптації до них для широких мас населення з урахуванням концепції освіти впродовж всього життя.

Напрями діяльності за проєктом:

 • Аналіз освітніх потреб та розробка спільних освітніх стратегій.
 • Створення науково-освітньої платформи та інформаційних систем.
 • Розробка курсів ClimEd: для освіти впродовж всього життя в галузі КО, для фахівців в галузі КО, фахівців ЗКГЕ та осіб, які приймають рішення, модулів з економіки ЗК та MOOC-курсів для широкої громадськості.
 • Пілотне тестування ClimEd: впровадження розроблених курсів, просування MOOC-курсів на міжнародних та національних платформах.
 • Нарощування потенціалу персоналу: тренінги.
 • Забезпечення та контроль якості.
 • Розповсюдження та використання результатів.
 • Управління проектом.

Очікувані результати:

 1. Адаптована рамка компетенцій у галузі КО.
 2. Концепція багаторівневої освіти в галузі КО.

III. Рекомендації щодо навчання та розробки навчальних програм у галузі КО.

 1. Науково-освітня платформа, телекомунікаційні та інформаційні системи.
 2. Розроблені курси ClimEd: курси для освіти впродовж всього життя в галузі КО, курси для фахівців у галузі КО, курси для фахівців ЗКГЕ та осіб, які приймають рішення, модулі з економіки ЗК та MOOC-курси.
 3. Проведені навчальні заходи (тренінги).

VII. Підвищення кваліфікації адміністративного та науково-педагогічного персоналу.

VIII. Стратегія та план забезпечення якості.

Партнерство:

 • Університет Ровіра і Віргілі, м. Таррагона, Іспанія
 • Естонський університет наук про життя, м.Тарту, Естонія
 • Одеський державний екологічний університет, Україна
 • Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна
 • Національний університет «Львівська політехніка», Україна
 • Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, Україна
 • Білоцерківський національний аграрний університет, Україна
 • Одеський національний медичний університет, Україна
 • Міністерство освіти і науки України
 • Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Контакти:

Університет Гельсінкі, Фінляндія

Ханна Лаппалайнен

Hanna Lappalainen,

Coordinator +358 29 4151702

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Веб-сайт проєкту: www.climed.network

Детальна інформація про проект та контакти партнерів (англійською та українською мовами)

Details about the Project and Paters' contacts (in English and Ukrainian)

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein


Підпишись на розсилку!

сайт лого

Відправ листа на пошту:

vmz.hnamg@gmail.com

SmaLog KA2-Erasmus+

смалог

Erasmus+ Jean Monnet Module SUTRAN

2023 05 11 21.01.26

The UK-Ukraine Twinning Initiative

Twinning black and colour

EIT Urban Mobility

Screenshot 2023 08 16 at 17.12.21

Erasmus+ ClimEd

thumbnail