Гендерный центр

ҐЕНДЕРНИЙ ЦЕНТР
Харківського національного університету міського господарства
імені О.М.Бекетова
 
Гендерний центр створено з метою координації науково-практичної діяльності фахівців, викладачів, студентства з розробки та впровадження ґендерних підходів у науково-дослідну роботу, навчально-виховний процес.
 
Цілі, основні завдання:
- поширення гендерних знань, стимулювання науково-практичних розробок щодо гендерної політики міст;
- формування гендерної методологічної культури науковців-дослідників та фахівців міського господарства (зокрема, шляхом опанування інструментарієм гендерного аудиту міських територій);
- проектування ґендерних технологій щодо підвищення якості життєдіяльності міст;
- формування гендерної компетентності викладачів і студентської молоді;
- створення інформаційних ресурсів з ґендерної проблематики для учасників освітнього, наукового, виховного процесів;
- вивчення, вдосконалення та розповсюдження ґендерних технологій щодо встановлення паритету статей в усіх сферах життєдіяльності міста;
- сприяння розвитку міждисциплінарних досліджень, що окреслюють гендерний вимір політики міст;
- організація наукової розробки перспективних напрямів і технологій ґендерних досліджень, розробка науково обґрунтованих рекомендацій у сфері впровадження ґендерних підходів; надання консалтингових послуг органам місцевого самоврядування у ініціації, розробці, виконанні проектів гендерного спрямування.
                                                                                          
Основні засади діяльності
- багатосторонні договори і контакти з зацікавленими організаціями, підприємствами та установами, залучення до науково-практичного аналізу гендерних проблем студентів, аспірантів і слухачів, вчених і фахівців ХНУМГ, а також інших гендерних центрів ВНЗ України, органів місцевого самоврядування м Харкова, Харківської області та України.
- участь в підготовці до видання збірників праць, навчально-методичних посібників з гендерних технологій.
 
Напрямки діяльності
- участь у реалізації Державної програми щодо впровадження гендерної рівності спільно з Головним управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації;
- надання консалтингових послуг органам місцевого самоврядування у ініціації, розробці, виконанні проектів гендерного спрямування;
- розробка ефективних технологій інтеграції впровадження гендерного бюджетування, гендерного аудиту у бюджетну політику міст, а також передачі їх зацікавленим установам;
- розробка методик гендерного аудиту;
- розробка методичного забезпечення (навчальних програм) підвищення кваліфікації з курсу «Гендерне бюджетування та аудит: принципи реалізації в системі освіти»;
- підготовка проектних пропозицій з гендерної політики міст з метою отримання внутрішніх та іноземних інвестицій;
- бенчмаркінг вітчизняних та світових методик, практик з гендерного аудиту, бюджетування;
- організація і проведення на учбово-практичних зайняти, наукових семінарів, виставок, конференцій, презентацій, у тому числі міжнародних.
 
 shema
 
До структури Центру включено такі секції:
1.Гендерне бюджетування на місцевому рівні;
2.Гендерний аудит міського простору;
3.Гендерна політика міст: соціокультурний вимір.
 
У Центрі працюють:
Бібік Наталя Валеріївна - керівник секції «Гендерне бюджетування на місцевому рівні», к.е.н., доцент;
Фесенко Галина Григорівна - керівник секції «Гендерна політика міст: соціокультурне вимір», к.і.н., доцент;
Фесенко Тетяна Григорівна - керівник секції «Гендерний аудит міського простору», к.т.н., доцент;
Рябченко Ольга Леонідівна, д.і.н., професор;
Биченко Людмила Анатоліївна, асистент.
 
Ви тут: Home Міжнародне співробітництво Гендерный центр ХНУМГ Новини