Партнеры и соглашения

 

Країна партнер (за алфавітом)

Установа - партнер

Тема співробітництва

 

Азербайджан

 azerbaijan

Євразійський інститут інновацій

Спільне науково-технічне співробітництво на основі кооперації і прямих зв'язків, включаючи координацію фундаментальних та пошукових досліджень, в тому числі і на замовлення інших країн. Обмін викладачами і вченими для проведення лекцій, консультацій

Азербайджанський архітектурно-будівельний університет

Спільні науково-дослідні програми і проекти. Формування спільних тимчасових колективів для обґрунтування і виконання науково-дослідних робіт

 

Білорусь

 Belarus

Білоруський національний технічний університет

Організація і регулювання дорожнім рухом, логістика,

організація перевезень

Білоруський державний університет транспорту

Встановлення наукового співробітництва, обмін науково-педагогічними співробітниками, докторантами, аспірантами, студентами; надання взаємної допомоги у підвищенні науко-вої кваліфікації вчених і викладачів, здійснення спільних наукових проектів

Брестський національний технічний університет

Обмін співробітниками з метою підвищення їх кваліфікації, обмін студентами, спільні наукові, навчально-методичні та консультаційні роботи, проведення спільних конференцій і семінарів

 

Болгарія

 bolgariya

Технічний університет Габрово

Сприяння інтересу до викладацької та наукової діяльності відповідних установ та поглиблення розуміння економічних, культурних та соціальних питань навколишнього середовища відповідних установ

Університет Архітектури, Будівництва і Геодезії, м.Софія

Спільна діяльність з метою удосконалення навчального процесу, підготовки кадрів, а також спільного обміну науковими дослідженнями

Економічний університет м. Варна

Створення спільних освітніх програм (подвійних дипломів), організація академічної мобільності студентів

International company project and real estate management Варна

Спільна діяльність з метою удосконалення виробничо-господарського процесу, підготовки кадрів, спільного обміну науково-виробничого досвіду

 

Боснія і Герцоговина

 bosnia and herzegovina flag

Університет Тузла

Обмін професорсько-викладацьким складом і студентами, а також обмін навчальною та науковою інформацією та обмін посиланнями між двома веб-сайтами

 

Великобританія

 velikobritaniya

Незалежний екзаменаційний центр Кембриджу навчально-виховного комплексу «Авторська школа Бойко»

Підготовка слухачів курсів іноземних мов, створених в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, до складання іспитів у форматі University of Cambridge ESOL Examinations на отримання сертифікатів рівнів FCE, CAE, BEC

 

Греція

 

greek

Університет Аристотеля в Салоніках

Співпраця сторін, щодо обміну студентами та викладачами в рамках програми Erasmus+

 

Естонія

 

estonia

 

 

 

Естонський університет природничих наук

Співпраця сторін, щодо обміну студентами та викладачами в рамках програми Erasmus+

 

Канада

 

canada

Канадський коледж англійської мови (Ванкувер, Канада)

Реалізація спільного пілотного проекту з впровадження SMRT он-лайн навчального плану у ХНУМГ ім. О.М. Бекетова

 

Казахстан

 

kazahstam

 

Казахський гуманітарно-юридичний інноваційний університет

Співробітництво в галузі вищої освіти – розробка і реалізація методологічних основ і проектів в науковій, навчальній, педагогічній і управлінській діяльності, академічний обмін студентами і слухачами, зміцнення культурних зв’язків

 

Китай

 

 china-flag

  

Аньхойський університет

Співробітництво в галузі наукового та студентського обміну, проведення спільних досліджень.

 

Корея

 

korea 

Корейська Асоціація Фотоелектронної промисловості

Співробітництво в галузі LED/світлових матеріалів і пристроїв, спільні науково-дослідні роботи з LED/освітлення, технологічне ліцензування з LED/освітлення, спільні лабораторії, виміри й аналіз для демонстрації LED/освітлення

 

Латвія

 

Latvia

Балтійська міжнародна академія

Обмін науково- викладацьким складом, проведення спільних науково-практичних конференцій, семінарів та робочих зустрічей

 

Молдова

 

Moldova-flag 

Інститут Енергетики Академії наук Молдови

Спільна діяльність з організації та здійснення спільних дій колективів в області науково-дослідних робіт, спрямованих на підвищення ефективності енергетичного виробництва, а також вдосконалення підготовки та перепідготовки фахівців для енергетики України і Молдови

 

Марокко

 

 marocco 

Марокансько-Африканська асоціація навчання та освіти

Налагодження зв’язків між університетом та асоціацією у багатьох сферах: наука, наукові дослідження, обмін студентами та педагогічними кадрами, обмін досвідом і літературою та ін.

Університет Хасана 1-го

Налагодження зв’язків між університетами у багатьох сферах: наука, наукові дослідження, обмін студентами та педагогічними кадрами, обмін досвідом і літературою та ін.

 

Польща

 

polan

AGH Науково-технічний університет

Обмін досвідом у сфері наукових досліджень та навчання спеціалістів, спільна участь в дослідницьких програмах із захисту прав інтелектуальної власності, обмін навчальними програмами

Університет «Humanitas»

Наукове співробітництво, спрямоване на розвиток навчальної та наукової діяльності, обмін спеціалістами для читання лекцій, проведення наукових досліджень, семінарів і консультацій

Університет «Humanitas»

Наукове співробітництво, спрямоване на розвиток навчальної та наукової діяльності, обмін спеціалістами для читання лекцій, проведення наукових досліджень, семінарів і консультацій

МГО «Фундація польсько-української співпраці ПАУСІ»

Науково-технічне, навчальне, методичне і культурне співробітництво

Академія готельного бізнесу та громадського харчування

Наукове співробітництво, спрямоване на розвиток навчальної та наукової діяльності, обмін спеціалістами для читання лекцій, проведення наукових досліджень, семінарів і консультацій

Технічний університет Лодзі

Наукове співробітництво, спрямоване на розвиток навчальної та наукової діяльності, обмін спеціалістами для читання лекцій, проведення наукових досліджень, семінарів і консультацій

Технічний університет Лодзі

Співпраця сторін, щодо обміну студентами та викладачами в рамках програми Erasmus+

Люблінська Політехніка

Співпраця сторін, щодо обміну студентами для навчання в рамках спільних програм, отримання дипломів обох сторін.

Участь в наукових з’їздах, обмін науковими працівниками, обмін науковою інформацією.

Варшавський Технологічний Університет

Співробітництво в галузі вищої освіти, науки, наукових досліджень, що представляють взаємну зацікавленість

Вища школа управління охороною праці в Катовицях

Співпраця в галузі освіти для студентів та науково-дослідницької діяльності.

Вища Школа Бізнесу у м. Домброва

Співробітництво у галузі вищої освіти, науки, наукових досліджень, що представляють взаємну зацікавленість

Силезійський технічний університет

Обмін професорсько-викладацьким складом та студентами, впровадження програм подвійних дипломів

Гданський університет

Співпраця в галузі освіти для студентів та науков-дослідницької діяльності.

Краківська політехніка

Співпраця в галузі освіти для студентів та науково-дослідницької діяльності.

Малопольська школа публічного одміністрування, Краків

 

Механ-й Лодзинська політехніка

Договір на практику

 

 

 

Португалія

 

Flag of Portugal

Університет Instituto Superior de Gestão (ISG)

Співробітництво в галузі вищої освіти – академічний обмін студентами і слухачами, зміцнення культурних зв’язків

Лісабонський університет

Співробітництво в галузі освіти, науки, наукових досліджень та інших галузях, що представляють взаємну зацікавленість.

 

Сербія

 

serbiya 

Університет

Ніш

Співробітництво в галузі освіти, наукових досліджень і інших областях, які представляють взаємну зацікавленість

Мегатренд

університет

Встановлення наукового співробітництва, обмін науково-педагогічними співробітниками, докторантами, аспірантами, студентами; надання взаємної допомоги у підвищенні наукової кваліфікації вчених і викладачів, здійснення спільних наукових проектів

 

Словаччина

 

slovakia

Університет Нової Гориці

Співпраця сторін, щодо обміну студентами та викладачами в рамках програми Erasmus+

 

Нова Зеландія

 

new zealand flag

Ara Institute of Canterbury

 

 

Туреччина

 

turkey 

Середньо Східний Технічний Університет м. Анкара

Створення необхідних умов для обміну студентами і аспірантами

Стамбульский університет Айдин

Співробітництво в галузі освіти, наукових досліджень, проведення спільних семінарів та конференцій

 

Франція

 

france 

Університет

Бордо 1

Розвиток спільних досліджень і наукової діяльності в галузі екології, техніки, хімії

Університет

Бордо 1

Створення необхідних умов для обміну професорсько-викладацьким складом і науковими програмами між ВУЗами-партнерами в галузі екології, техніки, хімії

Університет

Бордо 1

Створення необхідних умов для обміну студентами і аспірантами між ВУЗами-партнерами в галузі екології, техніки, хімії

 

Чехія

 

chehia

Технічний університет в Остраві

Спільні розробки і впровадження в навчальний процес і науково-технічні розробки сучасних методів викладання та досліджень

Південно-Моравський центр міжнародної мобільності

Забезпечення викладання чеської мови, знайомство з історією та культурою Чехії

Ченстоховський Технологічний Університет

 

Южномаравський центр міжнародної мобільності

курси чеської мови

 

 
 
Вы здесь: Home Международное сотрудничество Партнеры и соглашения