Доцент кафедри Архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова Велігоцька Юлія Сергіївна з 18 по 22 лютого 2019 року стала учасником програми обміну викладачами кредитної мобільності Erasmus+ у Естонському університеті природничих наук (EMU).

Під час перебування в Інституті сільськогосподарських і екологічних наук на кафедрі Ландшафтної архітектури Юлія Сергіївна провела 8 годин лекцій та семінарів студентам EMU та в студентській організації ландшафтного дизайну. В рамках даної програми викладач пройшла міжнародне стажування, а також ознайомилась з методами навчання в приймаючому університеті з метою вдосконалення навчальної практики та створення міжнародного досвіду навчання.


SmaLog KA2-Erasmus+

смалог