http://smalog-2017.uniroma2.it/uk/%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b5/

 Report_Obtained results from SmaLog implementation.pdf

В рамках проєкту міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу Еразмус+ «Master in Smart Transport and Logistics for Cities»/ Магістерська програма «Розумний транспорт і логістика для міст» (585832-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP) організована Мобільність студентів до Європейських університетів партнерів, відповідно до вимог програми Erasmus+, Положення про організацію освітнього процесу та Положення про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково педагогічних та наукових працівників


SmaLog KA2-Erasmus+

смалог