«Multilevel Local, Nation- and Regionwide Education and Training in Climate Services, Climate Change Adaptation and Mitigation [ClimEd]», 619285-EPP-1-2020-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP – «Навчання на місцевому, національному та регіональному рівнях з питань кліматичного обслуговування, адаптацій до кліматичних змін та пом’якшення їх впливу». 


SmaLog KA2-Erasmus+

смалог