Центр міжнародної діяльності та освіти ХНУГХ ім. О.М. Бекетова організований з метою створення інформаційно-консультаційного поля в Університеті за допомогою розповсюдження інформації про можливості участі в міжнародних освітніх і наукових програмах.

Діяльність центру спрямована на реалізацію спільних міжнародних освітніх та науково-дослідних проектів у сфері підвищення ефективності міжнародного співробітництва, його ініціювання і розширення, а також створення умов для залучення міжнародних інвестицій.

Місія центру: сприяти просуванню Університету на світовому ринку освітніх послуг через співпрацю з вузами-партнерами та міжнародними організаціями, сприяти студентам та аспірантам в участі в міжнародних програмах обміну з вузами-партнерами; взаємодіяти з факультетами та іншими підрозділами Університету в інтегруванні освітнього процесу в міжнародне навчальний простір.

За час діяльності відділу міжнародних зв’язків (центру міжнародної діяльності) в Університеті проводилась робота по низці напрямків. У тому числі: створення філіалу Університету в Греції, спільні проекти з Німеччиною, Францією, Кіпром, Сирією. Університет був і залишається активним учасником проектів програм ЄС. Так, в Університеті було реалізовано 5 проектів в рамках програми ЄС «Темпус» та один проект академічної мобільності.

Наразі в рамках нової стратегії ЄС в Університеті реалізується проект «Розумний транспорт і логістика для міст» програми ЄС Еразмус+ та 6 проектів мобільності з 6 ЗВО з різних країн ЄС.

Активно проводиться робота з міжнародними партнерами. Наразі в Університеті нараховується 48 договори з іноземними партнерами. Географія широка - від Австралії до Канади.

У 2018 році Університет приєднався до підписантів Великої хартії університетів.  Цей документ окреслює фундаментальні принципи, якими мають керуватись університети, щоб забезпечити розвиток освіти та інноваційний рух у світі, який швидко змінюється.

На кафедрі «Транспортних систем і логістики» євроаудиторами міжнародної організації ASIIN проведена оцінка відповідності європейським стандартам навчання бакалаврів напрямів підготовки «Транспортні технології» та «Логістика» та надані відповідні сертифікати визнання навчання на рівні бакалавр за вказаними спеціальностями.


Підпишись на розсилку!

сайт лого

Відправ листа на пошту:

vmz.hnamg@gmail.com

 

SmaLog KA2-Erasmus+

смалог

Erasmus+ ClimEd

thumbnail