Країна партнер (за алфавітом)

Установа - партнер

Тема співробітництва

Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії

Азербайджан

Азербайджанський технічний університет

Співпраця за наступними напрямками: обмін студентами та співробітниками, проведення спільних досліджень, участь в наукових конференціях.

Договір

№ 106

2018-2022

Азербайджан Азербайджанський архітектрурно-бдуівельний університет Спільні науково-дослідні програми і проєкти. Формування спільних тимчасових колективів для обґрунтування і виконання науково-дослідних робіт.

Меморандум 

№ 53

2014 рік з автоматичною пролонгацією на 3 роки.

Болгарія

Університет Архітектури, Будівництва і Геодезії

Спільна діяльність з метою удосконалення навчального процесу, підготовки кадрів, а також спільного обміну науковими дослідженнями.

Угода

№65

Автоматична пролонгація на 5 років

Болгарія

Технічний Університет Варни

Співпраця за наступними напрямками: обмін студентами та співробітниками, проведення спільних досліджень, участь в наукових конференціях

Договір

№ 127

2021 на 4 роки

Болгарія

Міжнародна асоціація «Сталий розвиток»

Розвиток співробітництва у галузях освіти, наукових досліджень та інших галузях, що становлять взаємний інтерес.

Договір

№ 113

2021 на 5 років

Болгарія

Економічний університет

Створення спільних освітніх програм (подвійних дипломів), організація академічної мобільності студентів.

Договір

№77

З 2019

з автоматичною пролонгацією на 3 роки

Болгарія

International company project and real estate management

Спільна діяльність з метою удосконалення виробничо-господарського процесу, підготовки кадрів, спільного обміну науково-виробничого досвіду.

Угода

№84

З 2017

з автоматичною пролонгацією на 5років

Болгарія

Меморандум про міжнародне співробітництво в сфері сталого розвитку територій

Науково-дослідне,навчально-виховне і соціально-культурне співробітництво Університетів та інших стекхолдерів, сприяння сталому територіальному розвитку та ефективного управління ресурсами, спрямованими на поліпшення якості життя жителів,Розвиток інфраструктури та системи громадського транспорту з використанням штучного інтелекту,Проведення досліджень і підвищення кваліфікації в сфері управління територій,Забезпечення безпеки життя і здоров’я жителів.

Договір

№ 114

2021

безстроково

Болгарія

Варненський вільний університет ім. «Черноризца Храбра»

Спільна діяльність з метою удосконалення наукового та навчального процесу, підготовки кадрів, спільного обміну науково-педагогічним досвідом.

Договір

№105

З листопаду 2018 з автоматичною пролонгацією на 5 років

Болгарія

Варненський вільний університет ім. «Черноризца Храбра»

Співпраця сторін, щодо обміну студентами та викладачами в рамках програми Erasmus+.

Договір

№ 107

2019-2021

Боснія і Герцеговина

Університет Тузла

Обмін професорсько-викладацьким складом і студентами, а також обмін навчальною та науковою інформацією та обмін посиланнями між двома веб-сайтами.

Угода

№ 34

Автоматична пролонгація на 5 років

Греція

Університет Аристотеля в Салоніках

Співпраця сторін, щодо обміну студентами та викладачами в рамках програми Erasmus+.

Договір

№ 75

2017-2018

Перепідписання договору до 2020 року

Естонія

Естонський університет природничих наук

Співпраця сторін, щодо обміну студентами та викладачами в рамках програми Erasmus+.

Договір

№ 90

2017-2019

Італія

Університет «SAPIENZA»

Співпраця сторін щодо обміну досвідом у сфері транспорту та логістики.

Договір

№ 116

2021 на 5 років

Італія

Університет  для іноземців «Данте Аліг’єрі»

Організація взаємного співробітництва між університетами в науковій, педагогічній, культурній та інформаційній сферах

№ 58

2014 рік

3 роки з автоматичною пролонгацією
Італія

Університет Інсубрія

Обмін викладачами, обмін співробітниками з метою підвищення їх кваліфікації, обмін студентами, спільні наукові, навчально-методичні та консультаційні роботи, проведення спільних конференцій і семінарів.

Договір

№ 46

2013 з автоматичною пролонгацією на 3 роки

Італія

Університет Тор Вергата

Активна співпраця обох сторін у сфері навчання та науково-методичних досліджень.

Договір
№ 124

19.05.2021

на 5 років

Китай

Аньхойський університет

Співробітництво в галузі наукового та студентського обміну, проведення спільних досліджень.

Договір

№86

2017

Безстроково

Китай

Шаньсийський сільськогосподарський університет

Просування співробітництва у галузі сільського господарства, наук про навколишнє середовище, комп’ютерних технологій ті інших сферах.

Договір

№ 120

2021 на 5 років

Китай

Хейлунцзянський Бауі Аграрний Університет

Реалізація та розвиток програм обміну студентами, магістрами, аспірантами.

Договір

№103

2018-2023

Латвія

Балтійська міжнародна академія

Обмін науково - викладацьким складом, проведення спільних науково-практичних конференцій, семінарів та робочих зустрічей.

Договір

№78

з 2017

безстроково

Латвія

Вища Школа Менеджменту Інформаційних систем ISMA

Обмін науково - викладацьким складом, проведення спільних науково-практичних конференцій, семінарів та робочих зустрічей.

Договір

№104

З 2018

з пролонгацією

Молдова

Інститут Енергетики Академії наук Молдови

Спільна діяльність з організації та здійснення спільних дій колективів в області науково-дослідних робіт, спрямованих на підвищення ефективності енергетичного виробництва, а також вдосконалення підготовки та перепідготовки фахівців для енергетики України і Молдови.

Угода

№67

3.03.2016

з пролонгацією на 5 років

Марокко

Мароккансько-Африканська асоціація навчання та освіти

Налагодження зв’язків між університетом та асоціацією у багатьох сферах: наука, наукові дослідження, обмін студентами та педагогічними кадрами, обмін досвідом та літературою та ін.

Договір

№ 80

2017-2022

Марокко

Університет Хасана 1-го

Налагодження зв’язків між університетами у сферах: наука, наукові дослідження, обмін студентами та педагогічними кадрами, обмін досвідом і літературою та ін.

Договір

№81

2017-2022

Німеччина

Університет прикладних наук

Співробітництво в галузі наукового та студентського обміну, проведення спільних досліджень.

Договір

№ 117

2021 на 3 роки

Нова Зеландія

Ara Institute of Canterbury

Співробітництво на основі взаємного обміну професорсько-викладацьким складом та студентами, обмін навчальною та науковою інформацією.

Договір

№98

2018-2023

Норвегія Вища школа Архітектури та дизайну м.Осло Спільна освітня та науково-технічна діяльність Сторін, сррямована на підвищення ефективності підготовки спеціалістів, розвиток наукових досліджень та удосконалення навчального процессу

Договір 

№127

2022 на 5 років

Польща

AGH Науково-технічний університет

Обмін досвідом у сфері наукових досліджень та навчання спеціалістів, спільна участь в дослідницьких програмах із захисту прав інтелектуальної власності, обмін навчальними програмами.

Угода

№ 43

2013

безстрокова

Польща

Вища Школа Менеджменту в м. Лєгніца

Наукове співробітництво, спрямоване на розвиток навчальної та наукової діяльності, обмін спеціалістами для читання лекцій, проведення наукових досліджень, семінарів і консультацій.

Угода

№ 42

2015-2020

Польща Краківський економічний університет
Програма "ДОБРЕ"
Надання постійної підтримки у формі консультацій під час навчання, участь у тренінгах, наукове співробітництво. 

Угода

№ 126

2020

Польща

Університет «Humanitas»

Наукове співробітництво, спрямоване на розвиток навчальної та наукової діяльності, обмін спеціалістами для читання лекцій, проведення наукових досліджень, семінарів і консультацій.

Договір

№ 63

2015-2020

з пролонгацією на 5 років

Польща

Академія готельного бізнесу та громадського харчування

Наукове співробітництво, спрямоване на розвиток навчальної та наукової діяльності, обмін спеціалістами для читання лекцій, проведення наукових досліджень, семінарів і консультацій.

Договір

№ 62

21.05.2015-

20.05.2020

з пролонгацією на 5 років

Польща

Технічний університет Лодзі

Наукове співробітництво, спрямоване на розвиток навчальної та наукової діяльності, обмін спеціалістами для читання лекцій, проведення наукових досліджень, семінарів і консультацій.

Договір

№ 61

15.04.2015-

14.04.2020

Додатково підписано

договір №99

про проведення студентських практик

Польща

Технічний університет Лодзі

Співпраця сторін щодо обміну студентами та викладачами в рамках програми Erasmus+.

Договір

№ 89

2017-2019

Польща

Люблінська Політехніка

Співпраця сторін, щодо обміну студентами для навчання в рамках спільних програм, отримання дипломів обох сторін.

Участь у наукових з’їздах, обмін науковими працівниками, обмін науковою інформацією.

Договір

№70

Додаткова Угода

01.04.2016 -

Безстроково

Польща

Варшавський Технологічний Університет

Співробітництво в галузі вищої освіти, науки, наукових досліджень, що представляють взаємну зацікавленість.

Меморандум про порозуміння

№72

25.03.016

з пролонгацією на 5 років

Польща

Вища школа управління охороною праці в Катовицях

Співпраця в галузі освіти для студентів та науково-дослідницької діяльності.

Рамковий договір

№44

Меморандум

№44

10.06.2016

з пролонгацією на 5 років

Польща

Вища Школа Бізнесу у м. Домброва

Співробітництво у галузі вищої освіти, науки, наукових досліджень, що представляють взаємну зацікавленість.

Договір про співпрацю

№68

06.04.2016

На 5 років з автоматичною пролонгацією

Польща

Сілезький технічний університет

Обмін професорсько-викладацьким складом та студентами, впровадження програм подвійних дипломів.

Угода

№ 76

2017-2022

Польща

Ченстоховський технологічний університет

Співпраця в галузі освіти для студентів та науково-дослідницької діяльності.

Договір

№96

2018-2023

Польща

Краківський економічний університет

Спільне бажання діяти з метою поліпшення освіти і розвитку кадрового потенціалу сфери публічного адміністрування в Україні.

Угода

№95

Невизначений строк

Польща

Краківська політехніка

Підтримка академічних обмінів і розвитку науково-дослідної діяльності.

Договір

№93

2017-2022 роки

Польща

Гданський університет

Підтримка академічних обмінів і розвитку науково-дослідної діяльності.

Договір

№92

2018-2023

Польща

Морська Академія в  Щецині

Наукове співробітництво, спрямоване на розвиток навчальної та наукової діяльності обох сторін, беручі до уваги їхній досвід у цих галузях та спираючись на рекомендації ЮНЕСКО.

Договір

№ 108

2020

на 5 років

Португалія

Університет Instituto Superiorde Gestão (ISG)

Співробітництво в галузі вищої освіти – академічний обмін студентами і слухачами, зміцнення культурних зв’язків.

Угода

№ 52

З 2018

з пролонгацією на 5 років

Португалія

Лісабонський університет

Співробітництво в галузі освіти, науки, наукових досліджень та інших галузях, що представляють взаємну зацікавленість.

Договір

№73

2016

з пролонгацією на 5 років

Португалія

Політехнічний інститут Viana do Castelo

Наукове співробітництво, спрямоване на розвиток навчальної та наукової діяльності обох сторін.

Договір

№ 118

2021 на 5 років

Румунія

Університет Валахії Тарговіште

Співробітництво на основі взаємного обміну професорсько-викладацьким складом та студентами, обмін навчальною та науковою інформацією.

Договір

№100

2018-2023

Сербія

Університет Ніш

Співробітництво в галузі освіти, наукових досліджень і інших областях, які представляють взаємну зацікавленість.

Угода

№ 29

2013-2018

з пролонгацією на 5 років

США

Представництво Фонду цивільних досліджень та розвитку США

Розвиток соціально-економічних відносин держав, взаємний інтерес у плідному співробітництві та обмін досвідом.

Договір

№ 123

2021

безстроково

Словенія

Університет Нової Гориці

Співпраця сторін, щодо обміну студентами та викладачами в рамках програми Erasmus+.

Договір

№ 88

2017-2021

Словацька Республіка

Технічний університет Кошице

Розвиток співробітництва в галузі освіти, наукових досліджень та інших галузях, що становлять взаємний інтерес.

Договір

№ 112

2021

з пролонгацією на 5 років

Словацька Республіка

Danubius University

Обмін студентами, викладачами та працівниками Університетів, культурний розвиток , наукова співпраця.

Меморандум

№ 119

2021

безстроково

Словенія

Муніципалітет міста Марібор

Розвиток безпосередніх контактів між сторонами, взаєморозумінні та дружні партнерські відносини.

Договір

№ 122

2021

безстроково

Словенія

Фірма "Emo Frite"

Розвиток співробітництва в сфері наукових досліджень та обміну науково-технічною інформацією в галузі силікатних матеріалів, та інших галузях, що становлять взаємний інтерес.

Договір 
№ 110
2020-2025

Туреччина

Середньо Східний Технічний Університет м. Анкара

Створення необхідних умов для обміну студентами і аспірантами.

Договір

№ 69

2015-2021

Туреччина

Стамбульский університет Айдин

Співробітництво в галузі освіти, наукових досліджень, проведення спільних семінарів та конференцій.

Договір

№83

2017-2022

Туреччина

Університет AKEV (Анталія, Туреччина)

Розвиток співробітництва в галузі освіти, наукових досліджень та інших галузях, що становлять взаємний інтерес.

Угода

№ 109

2020

безстроково

Чехія

Технічний університет в Остраві

Спільні розробки і впровадження в навчальний процес і науково-технічні розробки сучасних методів викладання та досліджень.

Угода

№ 6

з пролонгацією на 5 років

Чехія

Брно-Харків-Злін: університетська співдружність

Протокол про наміри щодо створення Консорціуму Брно-Харків-Злін: університетська співдружність

Договір

№ 102

2017

Чехія

Південно-Моравський центр міжнародної мобільності

Співробітництво для забезпечення викладання чеської мови студентам вишів та їх знайомство з культурою та історією Чехії.

Договір

№ 111

2020

на 1 рік

№ 97

2018-2019 (закінчився)

Франція

Громадська організація «Альянс Франсез м.Харкова»

Спільна робота сторін у сфері вищої освіти, організації партнерства в області обміну фахівцями, науково-педагогічного складу, у проведенні науково-дослідних проектів і в зміцненні культурних зв’язків.

Договір

№ 125

2021

на 2 роки


Підпишись на розсилку!

сайт лого

Відправ листа на пошту:

vmz.hnamg@gmail.com

 

SmaLog KA2-Erasmus+

смалог

Erasmus+ ClimEd

thumbnail