Країна партнер (за алфавітом)

Установа - партнер

Тема співробітництва

Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії

Білорусь

Білоруський національний технічний університет

Співпраця за наступними напрямками: обмін студентами та співробітниками, проведення спільних досліджень, участь в наукових конференціях

Договір

№ 94

2018-2021 роки

Білорусь

Білоруський державний університет транспорту

Встановлення наукового співробітництва, обмін науково-педагогічними співробітниками, докторантами, аспірантами, студентами; надання взаємної допомоги у підвищенні наукової кваліфікації вчених і викладачів, здійснення спільних наукових проектів

Договір

№ 35

З 2018 року з

автоматичною пролонгацією на 5років

Білорусь

Брестський національний технічний університет

Обмін співробітниками з метою підвищення їх кваліфікації, обмін студентами, спільні наукові, навчально-методичні та консультаційні роботи, проведення спільних конференцій і семінарів

Договір

№ 66

2015-2020

Болгарія

Університет Архітектури, Будівництва і Геодезії,

м. Софія

Спільна діяльність з метою удосконалення навчального процесу, підготовки кадрів, а також спільного обміну науковими дослідженнями

Угода №65

Автоматична пролонгація на 5років

Болгарія

Економічний університет

м. Варна

Створення спільних освітніх програм (подвійних дипломів), організація академічної мобільності студентів

Договір

№77

З 2019 року з

автоматичною пролонгацією на 3 роки

Болгарія

International company project and real estate management

м. Варна

Спільна діяльність з метою удосконалення виробничо-господарського процесу, підготовки кадрів, спільного обміну науково-виробничого досвіду

Угода

№84

З 2017 року з автоматич

ною пролонгацією на 5років

Болгарія

Варненський вільний університет ім. «Черноризца Храбра»

Спільна діяльність з метою удосконалення наукового та навчального процесу, підготовки кадрів, спільного обміну науково-педагогічним досвідом

Договір №105

З листопаду 2018 року з автоматич

ною пролонгацією на 5років

Болгарія

Варненський вільний університет ім. «Черноризца Храбра»

Співпраця сторін, щодо обміну студентами та викладачами в рамках програми Erasmus

Договір № 107

2019-2021

Боснія і Герцеговина

Університет Тузла

Обмін професорсько-викладацьким складом і студентами, а також обмін навчальною та науковою інформацією та обмін посиланнями між двома веб-сайтами

Угода

№ 34

Автоматична пролонгація на 5років

Греція

Університет Аристотеля в Салоніках

Співпраця сторін, щодо обміну студентами та викладачами в рамках програми Erasmus+

Договір

№ 95

2017-2018

Перепідписання договору до 2020 року

Естонія

Естонський університет природничих наук

Співпраця сторін, щодо обміну студентами та викладачами в рамках програми Erasmus+

Договір

№ 90

2017-2019

Китай

Аньхойський університет

Співробітництво в галузі наукового та студентського обміну, проведення спільних досліджень

Договір

№86

З 2017 року

Безстроково

Китай

Хейлунцзянським Бауі Аграрним Університетом

Реалізація та розвиток програм обміну студентами, магістрами, аспірантами

Договір №103

2018-2023 роки

Латвія

Балтійська міжнародна академія

Обмін науково- викладацьким складом, проведення спільних науково-практичних конференцій, семінарів та робочих зустрічей

Договір

№78

з 2017

безстроково

Латвія

Вища Школа Менеджменту Інформаційних систем ISMA

Обмін науково- викладацьким складом, проведення спільних науково-практичних конференцій, семінарів та робочих зустрічей

Договір №104

З 2018 року з пролонгацією

Молдова

Інститут Енергетики Академії наук Молдови

Спільна діяльність з організації та здійснення спільних дій колективів в області науково-дослідних робіт, спрямованих на підвищення ефективності енергетичного виробництва, а також вдосконалення підготовки та перепідготовки фахівців для енергетики України і Молдови

Угода

№67

3.03.2016 з пролонгацією на 5 років

Марокко

Мароккансько-Африканська асоціація навчання та освіти

Налагодження зв’язків між університетом та асоціацією у багатьох сферах: наука, наукові дослідження, обмін студентами та педагогічними кадрами, обмін досвідом та літературою та ін.

Договір

№ 80

2017-2022

Марокко

Університет Хасана 1-го

Налагодження зв’язків між університетами у сферах: наука, наукові дослідження, обмін студентами та педагогічними кадрами, обмін досвідом і літературою та ін.

Договір

№81

2017-2022

Нова Зеландія

Ara Institute of Canterbury

Співробітництво на основі взаємного обміну професорсько-викладацьким складом та студентами, обмін навчальною та науковою інформацією

Договір №98

2018-2023

Польща

AGH Науково-технічний університет

Обмін досвідом у сфері наукових досліджень та навчання спеціалістів, спільна участь в дослідницьких програмах із захисту прав інтелектуальної власності, обмін навчальними програмами

Угода

№ 43

з 2013 р.

безстрокова

Польща

Вища Школа Менеджменту в м. Лєгніца

Наукове співробітництво, спрямоване на розвиток навчальної та наукової діяльності, обмін спеціалістами для читання лекцій, проведення наукових досліджень, семінарів і консультацій

Угода

№ 42

2015-2020

Польща

Університет «Humanitas»

Наукове співробітництво, спрямоване на розвиток навчальної та наукової діяльності, обмін спеціалістами для читання лекцій, проведення наукових досліджень, семінарів і консультацій

Договір

№ 63

2015-2020

з пролонгацією на 5 років

Польща

Академія готельного бізнесу та громадського харчування

Наукове співробітництво, спрямоване на розвиток навчальної та наукової діяльності, обмін спеціалістами для читання лекцій, проведення наукових досліджень, семінарів і консультацій

Договір

№ 62

21.05.2015-

20.05.2020

з пролонгацією на 5 років

Польща

Технічний університет Лодзі

Наукове співробітництво, спрямоване на розвиток навчальної та наукової діяльності, обмін спеціалістами для читання лекцій, проведення наукових досліджень, семінарів і консультацій

Договір

№ 61

15.04.2015-

14.04.2020

Додатково підписано договір№99 про проведення студентських практик

Польща

Технічний університет Лодзі

Співпраця сторін, щодо обміну студентами та викладачами в рамках програми Erasmus+

Договір

№ 89

2017-2019рр

Польща

Люблінська Політехніка

Співпраця сторін, щодо обміну студентами для навчання в рамках спільних програм, отримання дипломів обох сторін.

Участь у наукових з’їздах, обмін науковими працівниками, обмін науковою інформацією

Договір №70, Додаткова Угода

01.04.2016 -

безстроково

Польща

Варшавський Технологіч-ний Університет

Співробітництво в галузі вищої освіти, науки, наукових досліджень, що представляють взаємну зацікавленість

Меморандум про порозуміння №72

25.03.016 з пролонгацією

на 5 років

Польща

Вища школа управління охороною праці в Катовицях

Співпраця в галузі освіти для студентів та науково-дослідницької діяльності

Рамковий договір №44

Меморандум №44

10.06.2016 з пролонгацією на 5 років

Польща

Вища Школа Бізнесу у м. Домброва

Співробітництво у галузі вищої освіти, науки, наукових досліджень, що представляють взаємну зацікавленість

Договір про співпрацю

№68

06.04.2016

На 5 років з автоматич

ною пролонгацією

Польща

Силезійський технічний університет

Обмін професорсь-

ко-викладацьким

складом та студента-

ми, впровадження програм подвійних дипломів

Угода

№ 76

2017-2022

Польща

Ченстоховський технологічний університет

Співпраця в галузі освіти для студентів та науково-дослідницької діяльності

Договір №96

2018-2023 роки

Польща

Краківський економічний університет

Спільне бажання діяти з метою поліпшення освіти і розвитку кадрового потенціалу сфери публічного адміністрування в Укараїні

Угода №95

Невизначений строк

Польща

Краківська політехніка

Підтримка академічних обмінів і розвитку науково-дослідної діяльності

Договір №93

2017-2022 роки

Польща

Гданський університет

Підтримка академічних обмінів і розвитку науково-дослідної діяльності

Договір №92

2018-2023 роки

Португалія

Університет Instituto Superiorde Gestão (ISG)

Співробітництво в галузі вищої освіти – академічний обмін студентами і слухачами, зміцнення культурних зв’язків

Угода

№ 52

З 2018 рокуґ з пролонгацією на 5 років

Португалія

Лісабонський університет

Співробітництво в галузі освіти, науки, наукових досліджень та інших галузях, що представляють взаємну зацікавленість

Договір

№73

2016 рік з пролонгацією на 5 років

Румунія

Університет Валахії Тарговіште

Співробітництво на основі взаємного обміну професорсько-викладацьким складом та студентами, обмін навчальною та науковою інформацією

Договір №100

2018-2023 роки

Сербія

Університет

Ніш

Співробітництво в галузі освіти, наукових досліджень і інших областях, які представляють взаємну зацікавленість

Угода

№ 29

2013-2018

з пролонгацією на 5 років

Словаччина

Університет Нової Гориці

Співпраця сторін, щодо обміну студентами та викладачами в рамках програми Erasmus+

Договір

№ 88

2017-2021рр

Словенія Фірма "Emo Frite" Розвиток співробітництва в сфері наукових досліджень та обміну науково-технічною інформацією в галузі силікатних матеріалів, та інших галузях, що становлять взаємний інтерес.  Договір 
№ 110
2020-2025

Туреччина

Середньо Східний Технічний Університет м. Анкара

Створення необхідних умов для обміну студентами і аспірантами

Договір

№ 69

2015-2021

Туреччина

Стамбульский університет Айдин

Співробітництво в галузі освіти, наукових досліджень, проведення спільних семінарів та конференцій

Договір

№83

2017-2022

Чехія

Технічний університет в Остраві

Спільні розробки і впровадження в навчальний процес і науково-технічні розробки сучасних методів викладання та досліджень

Угода

№ 6

з пролонгацією на 5 років

Чехія

Південно-Моравський центр міжнародної мобільності

Забезпечення викладання чеської мови, знайомство з історією та культурою Чехії

Договір

№ 97/1

2019/2020

 


SmaLog KA2-Erasmus+

смалог

Erasmus+ ClimEd

thumbnail