Thursday, 23 February 2017 08:09

CТИПЕНДІЯ ТА НАУКОВИЙ ГРАНТ ІМЕНІ КШИШТОФА СКУБІШЕВСЬКОГО - 2017 Featured

Written by 
Rate this item
(0 votes)

orzel2012

Стипендія дозволить проведення наукових досліджень в Польщі на весь навчальний рік 2017/2018, у співпраці з Варшавським Університетом або з іншим польським університетом в області права, політичних наук або новітньої історії. Метою Стипендії є поширення демократії, прав людини, принципів правової держави і дотримання права у міжнародних відносинах.
 
Далі інформація на польській мові:
 
Stypendium i dotacja im. Krzysztofa Skubiszewskiego, Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (1989–1993), pierwszego ministra spraw zagranicznych po odzyskaniu Niepodległości pod honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych RP zostało ufundowane przez Fundację rodziny Krzysztofa Skubiszewskiego dla kandydata z Europy Środkowej, Bałkanów, krajów bałtyckich, Europy Wschodniej, Rosji, Azji Środkowej i krajów Kaukazu.

Stypendium umożliwi prowadzenie badań naukowych w Polsce przez cały rok akademicki 2017/2018, we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim lub z inną polską uczelnią, w zakresie prawa, nauk politycznych lub historii najnowszej. Celem Stypendium jest szerzenie demokracji, praw człowieka, zasad państwa prawa i poszanowania prawa w stosunkach międzynarodowych.

Stypendium jest przeznaczone dla osób, które obroniły doktorat (lub mają znaczący dorobek naukowy) lub też ukończyły studia wyższe i wykazują się wysokimi osiągnięciami na rzecz dobra społecznego, w szczególności promowania demokracji i państwa prawa.

Dotacja umożliwi jej beneficjentowi trzymiesięczny lub krótszy pobyt w Polsce, który będzie miał takie same cele i będzie zorganizowany na podobnych zasadach, jak pobyt w ramach  Stypendium.

Wnioski będą przyjmowane do 13 kwietnia 2017 r.

Dokładne informacje o Stypendium i o Dotacji:

www.skubi.net/stypendium2017.html

Fundator Stypendium i Dotacji:

Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego

www.skubi.net/fundacja.html

Szczegółowa informacja w języku polskim

Szczegółowa informacja w języku angielskim

Szczegółowa informacja w języku rosyjskim

Realizator Stypendium i Dotacji:

Studium Europy Wschodniej

Uniwersytetu Warszawskiego

Tel. +48 22 55 22 555

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Більше інформації на офіційному сайті Генерального Консульства Республіки Польща у Харкові.

 
 
Read 1251 times
You are here: Home CТИПЕНДІЯ ТА НАУКОВИЙ ГРАНТ ІМЕНІ КШИШТОФА СКУБІШЕВСЬКОГО - 2017