Академічна доброчесність

saiup-logo-of-l-1
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова бере участь у проекті SAIUP – Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project (Проект сприяння академічній доброчесності в Україні). Даний проект організовується Американськими радами з міжнародної освіти за участі Міністерства освіти і науки України та за підтримки Посольства Сполучених Штатів Америки. (http://www.saiup.org.ua/pro-proekt/)
Метою даного проекту є підтримка ідеї доброчесності та гідних взаємин між учасниками академічного процесу навчальних закладів; пропагування практичної цінності і важливості академічної доброчесності.
Впровадження принципів академічної доброчесності в українських вищих навчальних закладах – це питання підняття якості вищої освіти, розвитку репутаційного капіталу самих ВНЗ, підвищення їхнього рейтингу, визнання дипломів університетів на європейському та світовому рівнях, підвищення конкурентоспроможності випускників цих ВНЗ. Тому важливо є донести та проінформувати університетську спільноту щодо важливості застосування та популяризації принципів академічної доброчесності в рамках навчального процесу та наукової діяльності. Якісна ж зміна системи вищої освіти сприятиме формуванню нових суспільних цінностей, носіями яких стануть випускники та студенти, а також професорсько-викладацький персонал ХНУМГ імені О.М. Бекетова.
You are here: Home Programs and grant projects Academic integrity